top of page

✨ ມາແລ້ວຈ້າາ ທຶນການສຶກສາຈາກ Macquarie University ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ບໍ່ເບິ່ງເກຣດ❗ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ❗ບໍ່ຈຳກັດສາຂາຮຽນ ມູນຄ່າສູງເຖິງ 🔥10,000 AUD / ປີ🔥


 

🔥 ASEAN $10,000 Early Acceptance Scholarship 🔥 ເປັນທຶນການສຶກສາທີ່ມອບໃຫ້ນ້ອງໆຄົນລາວທີ່ຈະລົງສະໝັກຮຽນໃນລະດັບ ປ.ຕີ - ປ.ໂທແບບ Coursework ທີ່ມີໄລຍະການຮຽນຫຼາຍກວ່າ 1 ເທີມ ໃນສົກຮຽນປີ 2024 - 2025 ນີ້ ເຊິ່ງຈະມອບທຶນສ່ວນຫລຸດການສຶກສາຈຳນວນ 10,000 AUD ຕໍ່ປີ ຫຼື ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການສຶກສາ

❗ເງື່ອນໄຂ

  • ເປັນນັກຮຽນຕ່າງຊາດທີ່ອາໄສໃນອາຊຽນ (ລວມເຖິງນັກຮຽນຈາກລາວ)

  •  ລົງສະໝັກຮຽນໃນລະດັບ ປ.ຕີ - ປ.ໂທແບບ Coursework ກັບ Macquarie University ແລະ ເລີ່ມຮຽນໃນປີ 2024 ແລະ 2025

  • ບໍ່ຈຳກັດສາຂາຮຽນ (ຍົກເວັ້ນ Graduate Certificates and Global MBA courses)

  • ຄຸນສົມບັດຕົງຕາມຄອສທີ່ສະໝັກ ທັງດ້ານພາສາ ແລະ Academic

  • ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບຕອບຮັບການເຂົ້າຮຽນ (Letter of Offer) ແລະ ຊຳລະຄ່າຮຽນ Commencement fee ພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດ

 ❗ ສົນໃຈຮຽນຕໍ່ Macquarie University ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ແລະ ສະໝັກຮຽນກັບເອື້ອຍອ້າຍ UTD ໄດ້ເລີຍ

Facebook: UTD Education

ໂທ ແລະ WhatsApp: 020 5428 9291; 020 5204 8888

 ສະຖານທີ່ ສູນ UTD (Location):

(ບ. ເກົ້າຍອດ ມ.ສີສັດຕະນາກ ກົງກັນຂ້າມກັບໂຮງຮຽນເພຍວັດ)

3 views0 comments

Comentários


bottom of page