top of page

ຮຽນຕໍ່ມັດທະຍົມນິວຊີແລນກັບ Rangitoto College 🇳🇿🇳🇿 

ຊວນນ້ອງໆບິນໄປຮຽນມັດທະຍົມກັບ Ranggitoto College ໂຮງຮຽນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນນິວຊີແລນ

.

✅ Rangitoto College ຕັ້ງຢູ່ທາງເຫນືອຂອງເມືອງຫລວງ Auckland, ເຊິ່ງຫ່າງຈາກໃຈກາງເມືອງພຽງ 15 ກິໂລແມັດ

✅ ເປີດຮັບນັກຮຽນຕັ້ງແຕ່ Year 9 - Year 12

✅ ຫຼັກສູດການຮຽນເດັ່ນ ແລະ ອາຈານມີປະສົບການ

✅ ເປີດສອນຫລັດສູດ IB ແລະ NZQA

✅ ນັກຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດດ້ານການຮຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນຫລາກຫລາຍ

✅ ນອກຈາກຫລັກສູດຮຽນທີ່ດີແລ້ວ ດ້ານການກິລາເດັ່ນ

✅ ໂຮງຮຽນຂະໜາດໃຫຍ່ ທັນສະໄຫມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຄົບ

✅ ນ້ອງໆຈະໄດ້ພັກກັບ Homestay ຫຼື ຄອບຄົວຄົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຄັດສັນຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ລັດຖະບານ

✅ ຈົບຈາກໂຮງຮຽນນີ້ສາມາດເອົາຄະແນນທຽບເຂົ້າ Top Universities ດັງໆໄດ້ທົ່ວໂລກ: Yale University, Princeton University, Stanford University, the University of Cambridge, the University of Oxford, Imperial College, the University of California (Berkeley), Washington State University, the University of Kentucky, the University of Hawaii, Lafayette College, the university of Canberra and the University of Melbourne.

.

ສຳລັບໃຜທີ່ສົນໃຈຢາກໄດ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມເອື້ອຍອ້າຍ UTD ໄດ້ເລີຍ

Facebook: UTD Education

ໂທ ແລະ WhatsApp: 020 5428 9291; 020 5204 8888


ສະຖານທີ່ ສູນ UTD (Location):

(ບ. ເກົ້າຍອດ ມ.ສີສັດຕະນາກ ກົງກັນຂ້າມກັບໂຮງຮຽນເພຍວັດ)

1 view0 comments

Komentáře


bottom of page