top of page

ຮຽນຕໍ່ສິງກະໂປ ກັບ PSB Academy 🇸🇬 ‼️ ຟຣີ Airpod ຟຣີ iWatch ຟຣີ Ipad ແຖມມອບທຶນສ່ວນຫລຸດຄ່າຮຽນອີກ SGD 4,000 😱 

🇸🇬 ຮຽນຕໍ່ສິງກະໂປ ກັບ PSB Academy 🇸🇬 ‼️ ຟຣີ Airpod ຟຣີ iWatch ຟຣີ Ipad ແຖມມອບທຶນສ່ວນຫລຸດຄ່າຮຽນອີກ SGD 4,000 😱

ໂປຣໂມຊັ່ນຫຼຸດແລກແຈກແຖມ ພຽງແຕ່ລົງທະບຽນຮຽນ ແຕ່ມື້ນີ້ ຫາ 30.05.2024✨

✅ ລົງທະບຽນຄອສ Certificate level ຮັບຟຣີ Airpod

✅ ລົງທະບຽນຄອສ Diploma level ຮັບຟຣີ iWatch

✅ ລົງທະບຽນຄອສ Degree level ຮັບຟຣີ iPad

🔥 ພິເສດຍັງລຸ້ນຮັບທຶນສ່ວນຫລຸດການສຶກສາ Study Grant ເພີ່ມຕື່ມອີກ ສູງເຖິງ SGD 4,000

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກັບເອື້ອຍອ້າຍ UTD ໄດ້ເລີຍ

__

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່:

🗺 ສະຖານທີ່ ສູນ UTD: https://goo.gl/maps/hCz5iojCmTE2a2T79

(ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານເກົ້າຍອດ ກົງກັນຂ້າມກັບໂຮງຮຽນ ມສ ເພຍວັດ , ຕຶກສີເຫລືອງ ເສັ້ນວັດສີເມືອງ)

📱 ສອບຖາມໄດ້ທີ່:

Facebook: UTD Education

ໂທ ແລະ WhatsApp: 020 5428 9291; 020 5288 8899

2 views0 comments

Comentarios


bottom of page