top of page

🎓 ຮຽນພ້ອມເຝິກງານທີ່ປະເທດນິວຊີແລນ ຄົບຈົບພາຍໃນ 2 ປີ ກັບ NZMA 🇳🇿


 

ຮຽນພ້ອມເຝິກງານທີ່ປະເທດນິວຊີແລນ ຄົບຈົບພາຍໃນ 2 ປີ ກັບ NZMA


ເອື້ອຍອ້າຍ UTD ຂໍແນະນຳນ້ອງໆທີ່ສົນໃຈຮຽນສາຍ Hospitality, Cookery & Bakery ທີ່ປະເທດນິວຊີແລນກັບ New Zealand Management Academies (NZMA) ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນເອກະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ໃນຫລາກຫລາຍຕົວເມືອງໃນນິວຊີແລນ ເປັນສະຖາບັນ Category 1 ທີ່ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບຄຸນະພາບຈາກ NZQA ວຸດທິທີ່ໄດ້ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໂລກ

.

𝐇𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲, 𝐂𝐨𝐨𝐤𝐞𝐫𝐲 & 𝐁𝐚𝐤𝐞𝐫𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐬:


𝘾𝙚𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙚 𝙄𝙑 𝘽𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜 + 𝘿𝙞𝙥𝙡𝙤𝙢𝙖 𝙤𝙛 𝙋𝙖𝙩𝙞𝙨𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚 ຮຽນ 2 ປີ ລວມຄ່າຮຽນ 24,000 USD *ພ້ອມເຝິກງານ 5 ອາທິດ

.

𝘾𝙚𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙚 𝙄𝙑 𝘾𝙤𝙤𝙠𝙚𝙧𝙮 + 𝘿𝙞𝙥𝙡𝙤𝙢𝙖 𝙤𝙛 𝘾𝙤𝙤𝙠𝙚𝙧𝙮 ຮຽນ 2 ປີ ລວມຄ່າຮຽນ 20,000 USD *ພ້ອມເຝິກງານ 5 ອາທິດ

.

𝘾𝙚𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙚 𝙄𝙑 𝘾𝙤𝙤𝙠𝙚𝙧𝙮 + 𝘿𝙞𝙥𝙡𝙤𝙢𝙖 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙡𝙞𝙣𝙖𝙧𝙮 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 ຮຽນ 2 ປີ ລວມຄ່າຮຽນ 24,000 USD *ພ້ອມເຝິກງານ 20 ອາທິດ

.

𝘿𝙞𝙥𝙡𝙤𝙢𝙖 𝙤𝙛 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡𝙞𝙩𝙮 ຮຽນ 2 ປີ ລວມຄ່າຮຽນ 24,000 USD *ພ້ອມເຝິກງານ 20 ອາທິດ

.

ຄິດຈະໄປຮຽນຕໍ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ຫຼື ຕ້ອງການກຽມ ຢ່າລືມຄິດຫາ UTD ເດີ້ທຸກຄົນ _

ສອບຖາມໄດ້ທີ່:

Facebook: UTD Education

ໂທ ແລະ WhatsApp: 020 5428 9291; 020 5288 8899


ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານເກົ້າຍອດ ກົງກັນຂ້າມກັບໂຮງຮຽນ ມສ ເພຍວັດ , ຕຶກສີເຫລືອງ ເສັ້ນວັດສີເມືອງ

ສະຖານທີ່ ສູນ UTD: https://goo.gl/maps/hCz5iojCmTE2a2T79

1 view0 comments

Comments


bottom of page