top of page

🚨 Promotion ສຸດພິເສດຈາກ Kaplan Singapore x Murdoch University ອົດສະຕຣາລີ🔥



 

ສຳລັບນ້ອງໆຜູ້ໃດທີ່ໄປຮຽນທີ່ Kaplan ປະເທດສິງກະໂປ  ແລະ ເລືອກລົງຮຽນໂປຣແກຣມຈາກ Murdoch University ຮັບໄປເລີຍສ່ວນຫລຸດຄ່າຮຽນສູງເຖິງ S$ 5,000*

.

 ລາຍລະອຽດໂປຣໂມຊັ່ນ

  • 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏 𝟏: ນ້ອງໆທີ່ລົງຮຽນໂປຣແກຣມໃດກໍໄດ້ຈາກ Murdoch University ຮັບສ່ວນຫລຸດຄ່າຮຽນໄປເລີຍ S$ 2,000 ແລະ ຍັງຮັບໄປອີກເຖິງ S$ 3,000 ເມື່ອລົງທະບຽນຮຽນຕາມເທີມທີ່ກຳນົດໄວ້ (ສະເພາະເທີມຮຽນວັນທີ 24 ເດືອນພຶດສະພາ ຫຼື ເທີມວັນທີ 24 ເດືອນກັນຍາ)

  • 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏 𝟐: ນ້ອງໆທີ່ລົງຮຽນໂປຣແກຣມຮຽນແບບອອນລາຍໃນສາຂາ MBA ຈາກ Murdoch University ຮັບສ່ວນຫລຸດຄ່າຮຽນໄປເລີຍ S$ 4,000 (ສະເພາະເທີມຮຽນວັນທີ 24 ເດືອນພຶດສະພາ) ແລະ ຈຳກັດພຽງ 10 ຄົນເທົ່ານັ້ນ

ຕ້ອງການລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ທັກຫາເອື້ອຍອ້າຍ UTD ໄດ້ເລີຍ

____

 ສອບຖາມໄດ້ທີ່:

Facebook: UTD Education

ໂທ ແລະ WhatsApp: 020 5428 9291; 020 5288 8899

 ສະຖານທີ່ ສູນ UTD: https://goo.gl/maps/hCz5iojCmTE2a2T79

(ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານເກົ້າຍອດ ກົງກັນຂ້າມກັບໂຮງຮຽນ ມສ ເພຍວັດ , ຕຶກສີເຫລືອງ ເສັ້ນວັດສີເມືອງ)

4 views0 comments

Comments


bottom of page