NOT JUST EDUCATION, WE CREATE FUTURE

Study university abroad

UTD Education help you to graduate in top university around the world!

UTD Education

Most trusted Education Consultancy by Laos students. UTD Education leads the best free education services to help students pursue studies at their dream university abroad.

WHY SHOULD YOU STUDY ENGLISH?

Learn English fast! Get a professional degree in English!

"ຄັນບໍ່ອອກຈາກບ້ານ ບໍ່ເຫັນດ່ານແດນໄກ ຄັນບໍ່ໄປຫາຮຽນບໍ່ຮ່ອນມີຄວາມຮູ້".ມັນຈະດີກວ່າບໍ່?ຖ້າເຮົາມີໂອກາດໄປຮຽນຕໍ່ ແລະໄດ້ຄຳແນະນຳເຂົ້າຮຽນມະຫາໄລດັງທົ່ວໂລກແບບບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໃນເສດຖະກິດຂອງໂລກເຮົາປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການສຶກສາສາມາດເປີດປະຕູໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຈິກັບວຽກໃນຝັນຂອງທ່ານ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດໄດ້

STUDY UNIVERSITY ABROAD

Get hired fast with an international degree!

ມີຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ: ພາສາເປັນປ້ອງຢ້ຽມທີ່ເປີດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ ! ລອງຄິດຫາພາບຂອງທ່ານໃຊ້ພາສາອັງກິດລົມກັບທຸກຄົນທົ່ວມຸມໂລກ , ເລື່ອງນີ້ມັນເປັນໄປໄດ້. ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນພາສາ ແລະສື່ສານກັບຄົນຫຼາຍກວ່າ6000ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກທີ່ໃຊ້ພາສາອັງກິດ.

Take Your Education in the Best City

The UK is the cheapest country to study! Grow a British accent in you.
Singapore is the top destination for lao students! Get student visa with UTD Education!
Study Australia's degree and work at the same time. Consult with UTD Education for the student visa.

Why you need an agency?

7ຂໍ້ນີ້ຮູ້ໄວ້ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ທັນເອເຈນຊີ່ ✨ເອື້ອຍເຈິ່ນ UTD ສັງເກດເຫັນວ່າບໍ່ຄ່ອຍເຫັນໃຜແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໂຕນີ້ໃນອອນໄລຫລາຍ ໃຫ້ກັບນ້ອງນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ . ດັ່ງນັ້ນUTDເຮົາຄິດວ່າ7ຂໍ້ນີ້ແມ່ນສ່ວນສໍາຄັນໃນການເລືອກເອເຈນຊີ່ທີ່ດີໄດ້🥰

UTD STUDENT REVIEWS

UTD Education help students to get good results. Study and grow with us today!
Study english and get good grades! We have the highest number of top students.
We're proud to be recognised by the students studying in Singapore.
Our students are featured in Kaplan News from 2018 to 2020.

Thank you for believing in us! 
ຂອບໃຈນ້ອງໆທີ່ໄວ້ວາງໃຈພວກເຮົາ!

Get in touch

©2021-2025. All Rights Reserved. Made in Laos.