top of page

✈️🌍ຢາກໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄະແນນ IELTS ເທົ່າໃດແດ່?

ຢາກໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄະແນນ IELTS ເທົ່າໃດແດ່?

ໃຜທີ່ກຳລັງມີແຜນ ຫຼື ສົນໃຈທີ່ຈະໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ພາກັນມາເບິ່ງເກນຄະແນນແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ ວ່າຄວນມີຄະແນນ IELTS ຂັ້ນຕ່ຳເທົ່າໃດແດ່? ຈະໄດ້ກຽມພ້ອມເສັງໃຫ້ໄດ້ຄະແນນດີໆກັນ.ຢ່າລືມ! ຖ້າຫາກມີຄວາມສົນໃຈຢາກຮຽນກຽມເສັງ IELTS ໃຫ້ໄດ້ຄະແນນດີຕາມທີ່ຫວັງ ທາງສູນພາສາອັງກິດ UTD ເອງກໍມີຄອສຮຽນກຽມເສັງ IELTS ໂດຍສະເພາະ ສອນໂດຍຄູຕ່າງປະເທດທີ່ມາກປະສົບການ,

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ຫຼື ເຂົ້າມາຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ສູນພາສາອັງກິດ UTD.

____

 ສອບຖາມໄດ້ທີ່:

Facebook: UTD Education

ໂທ ແລະ WhatsApp: 020 5428 9291; 020 5288 8899

 ສະຖານທີ່ ສູນ UTD: https://goo.gl/maps/hCz5iojCmTE2a2T79

(ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານເກົ້າຍອດ ກົງກັນຂ້າມກັບໂຮງຮຽນ ມສ ເພຍວັດ , ຕຶກສີເຫລືອງ ເສັ້ນວັດສີເມືອງ

11 views0 comments

Comments


bottom of page