top of page

8 ຄອສຮຽນຟຣີ ຈາກມະຫາໄລດັງອົດສະຕຣາລີ "University of Technology Sydney (UTS)"

Updated: Apr 8

8 ຫຼັກສູດອອນໄລນ໌ຟຣີ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລດັງ! ປະເທດອົດສະຕຣາລີນໍາກັນ university of technology Syney (UTS) 🏫✨ ໃຜຢາກມາອັບສະກິວ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ ຮີບແຊເກັບໄວ້ເລີຍ 🔴

✅ ຮຽນຟຣີ ຮຽນໄດ້ທຸກຄົນ

✅ ຫລັກສູດອອນລາຍ ແລະ ຈະເປັນພາສາອັງກິດທັງໝົດ

✅ ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການປູພື້ນຖານຄວາມຮູ້ໃຫ້ຕົວເອງ
 


#1 - Writing an Abstract 🖊️

ຫຼັກສູດທີ່ຈະລວມເຄັດລັບ ແລະ ແນະແນວທາງການຂຽນ "ຄຳນຳ" ໃນບົດວິໄຈ ຫຼື ບົດຈົບຂອງເຮົາ#2 - The Mind Behind the Money - an Introduction to Behavioural Economics 💵

#3 - Statistical Thinking ➕

#4 - Introduction to Entrepreneurship 📣

#5 - Get Ready for Blockchain 🪙

#6 - Machine Learning in Train Network Operations🛜#7 - Problem Solving 📐

#8 - Designing Your Future 🖼️
220 views0 comments

Comments


bottom of page