top of page

🇦🇺🇦🇺 Australia Summer Camp 2024 ຮຽນພັກແລ້ງທີ່ອົດສະຕາລີ ກັບ UTD ລວມຫມົດຄົບທຸກຢ່າງ 🇦🇺🇦🇺

 ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາ Summer Camp ຮຽນພັກແລ້ງທີ່ມີຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບລູກໆທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ ພວກເຮົາຂໍແນະນຳ  Summer Camp 3 ອາທິດ (21 ມື້) ທີ່ເມືອງຊີດນີ ປະເທດອົດສະຕາລີ

 Summer camp Australia ຂອງ UTD ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເຈາະເລິກ ວິຖີຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນອົດສະຕາລີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໄປຮຽນ, ທັດສະນະ, ໄປຮອດການຮຽນຮູ້ວັດທະນຳ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ.


#1: ໂປຣແກຣມນີ້ດີແບບໃດ?


#2: Homestays ນ້ອງໆຈະໄດ້ພັກກັບຄອບຄົວຄົນທ້ອງຖິ່ນ#3: ນ້ອງໆຈະໄດ້ເຮັດອັນໃດແດ່?

**ກິດຈະກຳພຽງບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ#4: ຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ເລີຍ
4 views0 comments

Komentar


bottom of page