top of page

🇸🇬 UTD SINGAPORE SUMMER CAMP ຮຽນພັກແລ້ງ ພ້ອມທັດສະນະສຶກສາທີ່ສິງກະໂປ 3 ອາທິດ ✈️

ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາ Summer Camp ຮຽນພັກແລ້ງທີ່ມີຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບລູກໆທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 10 ປີ ຂຶ້ນໄປ ພວກເຮົາຂໍແນະນຳ  Summer Camp 3 ອາທິດ (21 ມື້) ທີ່ສິງກະໂປ


Summer camp Singapore ຂອງ UTD ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເຈາະເລິກ ວິຖີຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນສິງກະໂປ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໄປຮຽນ, ທັດສະນະ, ໄປຮອດການຮຽນຮູ້ວັດທະນຳ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສິງກະໂປ.#1: ໂປຣແກຣມນີ້ດີແບບໃດ?

#2: ຮຽນພາສາອັງກິດ ພ້ອມຮັບໃບປະກາດ#3: ຈະໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່?

*ກິດຈະກຳບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ


#4: ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ7 views0 comments

Comentários


bottom of page