top of page

🇬🇧 UK English Summer Camp 2024 ຮຽນພັກແລ້ງທີ່ປະເທດອັງກິດ ກັບ UTD ຄົບ ! ຈົບ ! ໝົດທຸກຢ່າງ 🇬🇧

📌 ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາ Summer Camp ຮຽນພັກແລ້ງທີ່ມີຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບລູກໆທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 13 ປີ ຂຶ້ນໄປ ພວກເຮົາຂໍແນະນຳ 🎉 Summer Camp 3 ອາທິດ (21 ມື້) ທີ່ເມືອງ 4 ເມືອງດັງອັງກິດ London, Brighton, Cambridge, Oxford 🇬🇧

#1: ຄົບ ຄຸ້ມ 4 in 1 ໄປຊຳເມີ້ຄັ້ງດຽວ ໄດ້ໄປທັງ 4 ເມືອງດັງອັງກິດ


#2: ສຳຜັດປະສົບການນັກຮຽນ ທັງແບບພັກທີ່ຫໍພັກໂຮງຮຽນ ແລະ Homestays#3: ຈະໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່? *ກິດຈະກຳບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ#4: Group Leader ຜູ້ນຳພາ ແລະ ດູແລຈາກ UTD#5: ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່0 views0 comments

Comments


bottom of page