top of page

✨ ປັງສຸດໆ! ✨ Curtin Singapore ແຈກທຶນສ່ວນຫລຸດການສຶກສາເຖິງ 50% 🔥🔥 

 ປັງສຸດໆ!  Curtin Singapore ມະຫາວິທະຍາໄລ the top 1% of universities worldwide ແຈກທຶນສ່ວນຫລຸດການສຶກສາ Curtin Singapore Merit Scholarship ເຖິງ 50%

.

 ໂດຍຈະມອບໃຫ້ນ້ອງໆຄົນລາວທີ່ຈະໄປຮຽນໃນສາຂາດັ່ງນີ້

  • Diploma of Arts & Creative Industries (Stage 1)

  • Diploma of Arts & Creative Industries (Stage 2)

  • Diploma of Commerce (Stage 1)

  • Diploma of Commerce (Stage 2)

  • Diploma of Information Technology (Stage 1)

  • Diploma of Information Technology (Stage 2)

  • Bachelor of Commerce

  • Bachelor of Information Technology

  • Master of International Business

  • Master of Supply Chain Management (Professional)

 ສະເພາະນ້ອງໆທີ່ລົງທະບຽນໄປຮຽນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2024 ແລະ ເດືອນພະຈິກ 2024

.

 ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມເອື້ອຍອ້າຍ UTD ໄດ້ເລີຍ

Facebook: UTD Education

ໂທ ແລະ WhatsApp: 020 5428 9291; 020 5288 8899

 ຫລື ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາທີ່ສູນ UTD ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານເກົ້າຍອດ ກົງກັນຂ້າມກັບໂຮງຮຽນ ມສ ເພຍວັດ , ຕຶກສີເຫລືອງ ເສັ້ນວັດສີເມືອງ

3 views0 comments

Comments


bottom of page