top of page

NOW OPEN!! UTD Summer Camp 2024 Programs 𝐔𝐓𝐃 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟒 ຮຽນພັກແລ້ງ ພ້ອມທັດສະນະສຶກສາທີ່ຕ່າງປະເທດ ເປີດຮັບສະໝັກແລ້ວເດີ້

ໂປຣແກຣມຮຽນພາສາອັງກິດປັງໆ 3 ອາທິດ (21 ມື້) ພ້ອມກິດຈະກຳມັນໆໃຫ້ເຮັດຕະຫຼອດໂປຣແກຣມ

.

𝐔𝐓𝐃 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒 ມີທັງຫມົດ 3 ປະເທດ ໃຫ້ເລືອກກັນ

1. ຊັ້ມເມີ້ທີ່ສິງກະໂປ 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞  (3ອາທິດ) ອາຍຸ 10+ ປີ

2. ຊັ້ມເມີ້ທີ່ອົດສະຕາລີ 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚  (3ອາທິດ) ອາຍຸ 12+ ປີ

3. ຊັ້ມເມີ້ທີ່ອັງກິດ 𝐔𝐊 (3ອາທິດ) ອາຍຸ 13+ ປີ

ທັງ 3 ໂປຣແກຣມນີ້ນ້ອງໆ ຈະໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳໃນພາກບ່າຍ ລວມທັງທັດສະນະສຶກສາສະຖານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເປີດປະສົບການໂດຍມີທີມງານລາວເຮົາເດີນທາງໄປນຳ ແລະ ຢູ່ນຳຕະຫລອດຮອດຈົບທຣິບກັນເລີຍ

ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ນ້ອງໆຜູ້ໃດສົນໃຈ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມເອື້ອຍອ້າຍ UTD ໄດ້ເລີຍ

 ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ຊຳເມີ້ແຄັມສິງກະໂປ

 ເນ +856 20 78 999 553

 ແບັງ +856 20 29 928 928

.

 ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ຊຳເມີ້ແຄັມອົດສະຕຣາລີ

 ຕ່າຍ +85620 2299 6969

.

 ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ຊຳເມີ້ແຄັມອັງກິດ

 ເຫມີຍ +856 20 54 565 466

6 views0 comments

Comments


bottom of page